Seguir
csaba pléh
csaba pléh
Central European University In 2012/13 Collegium de Lyon, ENS-Lyon, FR
No hay ninguna dirección de correo electrónico verificada.
Título
Citado por
Citado por
Ańo
Timed picture naming in seven languages
E Bates, S D’Amico, T Jacobsen, A Székely, E Andonova, A Devescovi, ...
Psychonomic bulletin & review 10 (2), 344-380, 2003
6072003
A new on-line resource for psycholinguistic studies
A Szekely, T Jacobsen, S D'Amico, A Devescovi, E Andonova, D Herron, ...
Journal of memory and language 51 (2), 247-250, 2004
5382004
The processing of restrictive relative clauses in Hungarian
B MacWhinney, C Pléh
Cognition 29 (2), 95-141, 1988
3531988
Szociolingvisztika
R Wardhaugh, M Pap, M Kontra, C Pléh
Osiris, 2002
2472002
The development of sentence interpretation in Hungarian
B MacWhinney, C Pléh, E Bates
Cognitive psychology 17 (2), 178-209, 1985
2351985
A tartalomelemzés módszertanának alapjai
K Krippendorff, T Kállai, C Pléh
Balassi, 1995
1661995
A verbális munkamemória magyar nyelvű vizsgálóeljárásai
M Racsmány, Á Lukács, D Németh, C Pléh
Magyar Pszichológiai Szemle 60 (4), 479-506, 2005
144*2005
A mondatmegértés a magyar nyelvben
C Pléh
Budapest, 1998
142*1998
Bevezetés a megismeréstudományba
C Pléh
Budapest, 1998
1421998
Az emberi gondolkodás eredete
M Donald, E Kárpáti, C Pléh
Osiris, 2001
1392001
Az emberi emlékezet
A Baddeley, P Csaba, R Mihály
Osiris, 2005
1372005
Mondattani szerkezetek; Nyelv és elme
N Chomsky, Z Gábor, P Csaba
Osiris-Századvég, 1995
1371995
Introducing the CRL international picture-naming project (CRL-IPNP)
E Bates, E Andonova, S D’Amico, T Jacobsen, K Kohnert, CC Lu, ...
Center for Research in Language Newsletter 12 (1), 1-14, 2000
1162000
Neural correlates of combinatorial semantic processing of literal and figurative noun noun compound words
B Forgács, I Bohrn, J Baudewig, MJ Hofmann, C Pléh, AM Jacobs
Neuroimage 63 (3), 1432-1442, 2012
862012
Az intencionalitás filozófiája
DC Dennett, M Pap, C Pléh, O Thuma
Osiris, 1998
821998
Az emlékezés: kisérleti és szociálpszichológiai tanulmány
SFC Bartlett, C Pléh
Gondolat, 1985
791985
A kultúra magyarázata: naturalista megközelítés
D Sperber, P Csaba
Osiris, 2001
692001
A történetszerkezet és az emlékezeti sémák
C Pléh
Akadémiai Kiadó, 1986
691986
A lélektan története
C Pléh
Osiris, 2010
642010
The use of tense and agreement by Hungarian-speaking children with language impairment
LB Leonard, B Kas, C Pléh
American Speech-Language-Hearing Association, 2009
642009
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20