Seguir
Maciej Talaga
Maciej Talaga
Faculty "Artes Liberales", University of Warsaw
Dirección de correo verificada de al.uw.edu.pl - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
Historical Visuals and Reconstruction of Motion: A Gestalt Perspective on Medieval Fencing Iconography
M Talaga, H Ridgeway
Gestalt Theory 42 (2), 145-164, 2020
32020
A Kampfschwert from the 15th century–a reinterpretation of the so called'Teutonic estoc'from the Princes Czartoryski Collection in Cracow, Poland
M Talaga
Acta Periodica Duellatorum 1 (1), 7-27, 2013
32013
I po szpilkę warto się schylić. Znaleziska późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych szpilek z wykopalisk na zamku w Pucku
M Talaga
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1 (60), 3-20, 2012
32012
Archaeology of motion. Experiencing the past through embodiment
M Talaga, J Wrzalik, K Janus
Historyka studia metodologiczne 51, 157-181, 2021
22021
Crowdsourcing w służbie archeologii wiedzy? Perspektywy integracji pracy naukowców i amatorów na przykładzie rekonstrukcji historycznych sztuki walki
M Talaga
Rejestry Kultury, 141-161, 2019
22019
Do you even Zornhaw? A set-theoretic Approach to HEMA reconstruction
M Talaga, S Talaga
Acta Periodica Duellatorum 6 (1), 151-181, 2018
22018
Affordances theory as an operational framework for interpretation of past material culture and practices. Praxiography of things, bodies, and motions
M Talaga
AVANT. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej, 1-22, 2020
12020
Archeology of Motion. Embodied research on late-medieval German martial arts from manuscript 3227a
M Talaga
2023
‘Have the highest righteous fencer in your mind’s eye’: medieval martial ethic as a conceptual repository for just war theory
M Talaga
Martial Arts Studies 12, 8-18, 2022
2022
Emperor’s gambit? On the role of urban culture and fencing fraternities in the military reform of Maximilian I Habsburg
M Talaga
Faces of War, vol. 6, City and War, 59-80, 2022
2022
German longswords revisited. Late-medieval south-German sword-makers as brokers of urban martial culture
M Talaga
2021
Taniec to (nie) walka. Agonistyka i antagonistyka a choreografia na przykładzie turniejów rycerskich i mieszczańskich w Niemczech
M Talaga
Kultura Współczesna. Teoria. Interpretacje. Praktyka 111 (4), 157-173, 2020
2020
TRAKTATY SZERMIERCZE JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY PRAKTYCZNEJ O DAWNYM FECHTUNKU
M TALAGA
MIĘDZY NAUKĄ A PRAKTYKĄ, 37, 2018
2018
Miecz sprawiedliwości? Nowe spojrzenie na tzw. koncerz krzyżacki ze zbiorów Zbrojowni Zamku Królewskiego na Wawelu
M Talaga
Studia Waweliana 16 (2014), 43-66, 2015
2015
A Unique Genuine Kampfschwert from the 15th century held by Wawel Royal Castle's Armoury, Kraków, Poland
M Talaga
Acta Periodica Duellatorum 1, 7-28, 2013
2013
" Making a medieval town: patterns of early medieval urbanization", A. Buko, M. McCarthy, Warszawa 2010:[recenzja]
M Talaga, A Buko, M McCarthy
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 59 (2), 265-266, 2011
2011
Jakub Wrzalik
M Talaga
Maciej Talaga
M Talaga
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–18